Waldemar Gujski

Waldemar Gujski

adwokat, partner Kancelarii adwokacko-radcowskiej GujskiZdebiak w Warszawie. Dysponuje rozległym doświadczeniem we wszelkich kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy zarówno na etapie doradztwa, jak i w postępowaniu sądowym.

W ostatnich latach kilkakrotnie Chambers & Partners (najbardziej szanowany międzynarodowy podmiot oceniający firmy prawnicze oraz prawników działających w różnych dziedzinach prawa) uhonorował adwokata Waldemara Gujskiego uznając go jedynym w Polsce Senior Statesman w dziedzinie prawa pracy, a tym samym przyznając mu status najbardziej zasłużonego prawnika w tej dziedzinie. Jest twórcą i negocjatorem pakietów socjalnych, w tym takich, które znalazły szczególnie szeroki, pozytywny odzew w opinii publicznej.

Jest autorem prawno-pracowniczych analiz prywatyzacyjnych firm polskich oraz umów polskich pracowników na wystawę EXPO 2000.


Przeczytaj całość

Dawid Jakub Zdebiak

Dawid Jakub Zdebiak

radca prawny, partner w Kancelarii adwokacko-radcowskiej GujskiZdebiak w Warszawie. Specjalizuje się w prawnych aspektach świadczenia pracy zarówno w ramach stosunków pracy, jak i na podstawie umów prawa cywilnego, w tym kontraktów menedżerskich, umów zlecenia, o dzieło. W związku z tym zajmuje się sprawami z zakresu prawa pracy, pogranicza prawa pracy i prawa cywilnego, a także prawa gospodarczego. Prowadzi również sprawy cywilne, spadkowe, dotyczące rozliczeń, a także nieruchomości.

W latach 1999-2005 wykonywał zawód sędziego orzekając w wydziale pracy oraz w wydziałach cywilnych. W 2005 roku rozpoczął praktykę jako radca prawny.Zdobyte doświadczenie wykorzystuje w szczególnie skomplikowanych procesach, prowadząc sprawy w sądach pracy, cywilnych i gospodarczych.

Specjalizuje się w przygotowywaniu skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego. Występuje również przed sądami polubownymi.Przeczytaj całość

Jarosław Dąbrowski

Jarosław Dąbrowski

adwokat, specjalizuje się od niemal 20 lat w zagadnieniach ze styku prawa pracy, spółek oraz karnego dotyczących odpowiedzialności cywilnej i karnej kadry zarządzających. Ponadto prowadzi skomplikowane sprawy z zakresu obrotu nieruchomościami. Jest autorem licznych skarg kasacyjnych uwzględnianych przez Sąd Najwyższy w publikowanych orzeczeniach. Uczestniczył w pracach m.in. nad ustawą prawo działalności gospodarczej czy kodeks spółek handlowych.

Bartłomiej Jędrzejak

Bartłomiej Jędrzejak

adwokat, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego i cywilnego. Praktyka zawodowa obejmuje również świadczenie pomocy na rzecz osób fizycznych. Posiada bogate doświadczenie procesowe, także w zakresie sporządzania skarg kasacyjnych. Autor publikacji z zakresu czasu pracy kierowców, redaktor merytoryczny Poradnika Przewoźnika oraz komentator Dziennika Rzeczpospolita.

Marcin Ziółkowski

Marcin Ziółkowski

adwokat, od 10 lat specjalizuje w sprawach z zakresu prawa pracy. Zajmuje się kompleksowym doradztwem na rzecz pracodawców w sprawach pracowniczych, w tym w zakresie przygotowania wewnętrznych aktów prawa pracy. Prowadzi intensywną praktykę procesową, reprezentując zarówno pracodawców, jak i pracowników. Występuje przed sądami również w sprawach cywilnych, a także zajmuje się kompleksowym wsparciem wierzycieli w postępowaniach windykacyjnych, w tym egzekucyjnych, a także w ramach postępowań upadłościowych.

Waldemar Urbanowicz

Waldemar Urbanowicz

adwokat, specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy, którymi zajmuje się już ponad 10 lat. Posiada bogate doświadczenie procesowe, jak też zawodowe w obszarze związanym ze sprawami sądowymi prowadzonymi m.in. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Równolegle specjalizuje się w szeroko pojętym obszarze dotyczącym związków zawodowych, w tym w zakresie prowadzenia negocjacji z partnerami społecznymi. Występuje przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi.

Marta Stelęgowska

Marta Stelęgowska

radca prawny, posiada wiedzę oraz doświadczenie zawodowe z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa zamówień publicznych. Reprezentuje klientów, przedsiębiorców jak i osoby fizyczne, przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi m.in. w sprawach z zakresu prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych.

Marlena Mejsak

Marlena Mejsak

aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Z wyróżnieniem ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego, w tym prawa spółek, a także prawa cywilnego. Gruntowne wykształcenie uniwersyteckie w dziedzinie postępowania cywilnego rozwija obecnie w praktyce.

Z kancelarią współpracuje:

Piotr Wojciechowski

Piotr Wojciechowski

adwokat, były inspektor pracy, publicysta, specjalizujący się w problematyce prawa pracy. W latach 1998 – 2001 pracował w charakterze specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W latach 2001 -2008 był pracownikiem Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, od 2004 r. jako wicedyrektor tego departamentu był czynnie włączony we wszystkie jego prace, o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, z zakresu współpracy międzynarodowej a nadto sprawował nadzór nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. W 2006 r. złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy. Autor licznych publikacji oraz uczestnik konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce. Znany i ceniony wykładowca.