Waldemar Urbanowicz

Adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie

Ekspert w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym m.in. w zakresie oskładkowania umów o zatrudnienie, a także świadczeń rentowych, emerytalnych i chorobowych i sporów sądowych z ZUS. Prowadzi intensywną praktykę procesową, reprezentując zarówno pracodawców, jak i pracowników. Reprezentuje klientów w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwową Inspekcję Pracy. Wykorzystując kilkunastoletnie doświadczenie sądowe doradza stronom w trakcie postępowań wyjaśniających na tle mobbingu i dyskryminacji, a także związanych z restrukturyzacją zatrudnienia.

Reprezentuje strony także w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym o rozwód i separację, podział majątku oraz w sprawach związanych z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi.

Przed rozpoczęciem praktyki adwokackiej zdobywał doświadczenie zawodowe jako asystent sędziego w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga. W tym czasie był także aktywnym członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów, w tym jako Zastępca Przewodniczącego tego Stowarzyszenia. Pełnił również funkcje Przewodniczącego Rady Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości oraz Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Sądownictwa „Solidarność”. Był współtwórcą społecznego projektu badań nad obciążeniem pracą w sądownictwie powszechnym i występował jako główny negocjator w rozmowach z Ministerstwem Sprawiedliwości. Brał udział w pracach nad projektem nowelizacji przepisów ustawy o ustroju sądów powszechnych, a także nad projektem ustawy o pracownikach sądów i prokuratury.

 

 

book


Gujski, Zdebiak
Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Spółka partnerska
KRS: 0000298366

 


kancelaria@gujskizdebiak.pl
tel.: (+48) 22 827 01 66
tel./fax: (+48) 22 617 72 27


 

created by JML 2021