Waldemar Gujski

Adwokat, partner Kancelarii adwokacko-radcowskiej GujskiZdebiak w Warszawie.

Dysponuje rozległym doświadczeniem we wszelkich kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy zarówno na etapie doradztwa, jak i w postępowaniu sądowym.

W ostatnich latach kilkakrotnie Chambers & Partners (najbardziej szanowany międzynarodowy podmiot oceniający firmy prawnicze oraz prawników działających w różnych dziedzinach prawa) uhonorował adwokata Waldemara Gujskiego uznając go jedynym w Polsce Senior Statesman w dziedzinie prawa pracy, a tym samym przyznając mu status najbardziej zasłużonego prawnika w tej dziedzinie.

Od wielu lat stale zajmuje – z rekomendacji wiodących na rynku kancelarii – czołowe miejsca w rankingach gazety „Rzeczpospolita” w kategorii rekomendowanych prawników w dziedzinie prawa pracy.

Waldemar Gujski jest doradcą i pełnomocnikiem procesowym firm polskich i zagranicznych, polskiej kadry zarządzającej, a także czołowych przedstawicieli świata mediów, biznesu, kultury i polityki w sprawach dotyczących zatrudnienia. Jest twórcą i negocjatorem pakietów socjalnych, w tym takich, które znalazły szczególnie szeroki, pozytywny odzew w opinii publicznej. Jest również wykładowcą w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, na Podyplomowych Studiach Akademii Spółek działającej w Szkole Głównej Handlowej oraz na seminariach firm polskich i zagranicznych. Stale współpracuje z redakcjami: „Rzeczpospolitej”, „Gazety Prawnej”, „Gazety Wyborczej”, stacjami telewizyjnymi i radiowymi odnosząc znaczne sukcesy na polu szerzenia wiedzy prawniczej.

Już w latach 90. propagował formy elastycznego zatrudniania w gospodarce, w tym samozatrudnienie, zdecydowanie o wiele lat wyprzedzając w tym zakresie rozwiązania legislacyjne. Będąc rzecznikiem zatrudniania kadry menedżerskiej na podstawie cywilnoprawnych kontraktów stworzył nowatorskie opracowanie tego problemu, które pod nazwą „Kontrakty menedżerskie oraz inne umowy cywilnoprawne o świadczenie pracy” było wielokrotnie wznawiane.

W 2014 roku był członkiem kilkuosobowego zespołu ekspertów pracujących w Kancelarii Prezydenta RP nad projektem zmian do kodeksu pracy.

Jest autorem prawno-pracowniczych analiz prywatyzacyjnych firm polskich oraz umów polskich pracowników na wystawę EXPO 2000.

Współautor komentarza do Kodeksu pracy, wydanego w latach 1996, 1999 i 2006 nakładem Wydawnictwa Zrzeszenia Prawników Polskich, a także kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego oraz styku tych dwóch dziedzin prawa.

Adwokat Waldemar Gujski w 2010 r. otrzymał złoty medal Akademii Polskiego Sukcesu za wybitne osiągnięcia w zakresie popularyzacji prawa pracy.

 

 

book


Gujski, Zdebiak
Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Spółka partnerska
KRS: 0000298366

 


kancelaria@gujskizdebiak.pl
tel.: (+48) 22 827 01 66
tel./fax: (+48) 22 617 72 27


 

created by JML 2021