Piotr Wojciechowski

Piotr Wojciechowski

Adwokat, były inspektor pracy, publicysta, specjalizujący się w problematyce prawa pracy.

W latach 1998 – 2001 pracował w charakterze specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W latach 2001 -2008 był pracownikiem Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, od 2004 r. jako wicedyrektor tego departamentu był czynnie włączony we wszystkie jego prace, o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, z zakresu współpracy międzynarodowej a nadto sprawował nadzór nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. W 2006 r. złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy. Autor licznych publikacji oraz uczestnik konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce. Znany i ceniony wykładowca.
 

 

book


Gujski, Zdebiak
Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Spółka partnerska
KRS: 0000298366

 


kancelaria@gujskizdebiak.pl
tel.: (+48) 22 827 01 66
tel./fax: (+48) 22 617 72 27


 

created by JML 2021