Marcin Ziółkowski

Adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. 

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego. Od kilkunastu lat prowadzi praktykę obejmującą doradztwo na rzecz pracodawców w zakresie bieżącej obsługi prawnej HR, w tym sporządzania regulaminów pracy, wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), regulacji związanych z ochroną sygnalistów i antymobbingowych, czasem pracy, ochroną danych osobowych oraz zakazem konkurencji.

Regularnie reprezentuje pracodawców i pracowników w sporach sądowych, w szczególności dotyczących rozwiązania umowy o pracę, premii, zakazu konkurencji.

Zajmuje się również sprawami pozostającymi na styku prawa pracy i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawa korporacyjnego i handlowego, w tym przygotowuje i opiniuje kontrakty cywilnoprawne o zatrudnienie.

Prowadzi także sprawy windykacyjne i egzekucyjne.

 

 

book


Gujski, Zdebiak
Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Spółka partnerska
KRS: 0000298366

 


kancelaria@gujskizdebiak.pl
tel.: (+48) 22 827 01 66
tel./fax: (+48) 22 617 72 27


 

created by JML 2021