Marta Stelęgowska

Radca prawny, wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

W ramach świadczonej pomocy prawnej reprezentuje klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorców i spółki prawa handlowego przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawach z zakresu prawa pracy m.in. w sprawach o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, odszkodowanie, dyskryminację, naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, ustalenie istnienia stosunku pracy, zakaz konkurencji, kary porządkowe, a także uczestniczy w prowadzeniu negocjacji w postępowaniach sądowym i pozasądowych (mediacje). Ponadto zajmuje się doradztwem prawnym zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, w wyżej wymienionych sprawach.

Zakres jej praktyki obejmuje także doradztwo prawne i prowadzenie sporów sądowych z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego oraz prawa ubezpieczeń społecznych.

Posiada również doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek sektora finansów publicznych.

Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

book
Marta Stelęgowska


Gujski, Zdebiak
Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Spółka partnerska
KRS: 0000298366

 


kancelaria@gujskizdebiak.pl
tel.: (+48) 22 827 01 66
tel./fax: (+48) 22 617 72 27


 

created by JML 2021