Jarosław Dąbrowski

Adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie

Procesualista, specjalizuje się od ponad 20 lat w zagadnieniach ze styku prawa pracy, spółek oraz karnego dotyczących między innymi odpowiedzialności cywilnej i karnej kadry zarządzających.

Ponadto prowadzi skomplikowane sprawy z zakresu obrotu nieruchomościami, w tym zajmuje się szeroko pojętą problematyką odszkodowań, zwrotów nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa, sprawami spadkowymi oraz majątkowymi.

Jest autorem licznych skarg kasacyjnych uwzględnianych przez Sąd Najwyższy w publikowanych orzeczeniach.

Uczestniczył w pracach m.in. nad ustawą prawo działalności gospodarczej, kodeks spółek handlowych czy o monitorowaniu pomocy publicznej.

Udziela pomocy prawnej fundacjom, stowarzyszeniom i związkom wyznaniowym.

Ukończył Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa z wyróżnieniem.

 

 

book
Jarosław Dąbrowski


Gujski, Zdebiak
Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Spółka partnerska
KRS: 0000298366

 


kancelaria@gujskizdebiak.pl
tel.: (+48) 22 827 01 66
tel./fax: (+48) 22 617 72 27


 

created by JML 2021