Jarosław Dąbrowski

Jarosław Dąbrowski

adwokat, specjalizuje się od niemal 20 lat w zagadnieniach ze styku prawa pracy, spółek oraz karnego dotyczących odpowiedzialności cywilnej i karnej kadry zarządzających. Ponadto prowadzi skomplikowane sprawy z zakresu obrotu nieruchomościami. Jest autorem licznych skarg kasacyjnych uwzględnianych przez Sąd Najwyższy w publikowanych orzeczeniach. Uczestniczył w pracach m.in. nad ustawą prawo działalności gospodarczej czy kodeks spółek handlowych.
 

 


Gujski, Zdebiak
Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Spółka partnerska
KRS: 0000298366

 


kancelaria@gujskizdebiak.pl
tel.: (+48) 22 827 01 66
tel./fax: (+48) 22 617 72 27


 

created by JML 2021