Dawid Jakub Zdebiak

Radca prawny, partner w Kancelarii adwokacko-radcowskiej GujskiZdebiak w Warszawie.

Specjalizuje się w prawnych aspektach świadczenia pracy zarówno w ramach stosunków pracy, jak i na podstawie umów prawa cywilnego, w tym kontraktów menedżerskich, umów zlecenia, o dzieło. W związku z tym zajmuje się sprawami z zakresu prawa pracy, pogranicza prawa pracy i prawa cywilnego, a także prawa gospodarczego.

Doradza i udziela pomocy prawnej członkom zarządów, menedżerom, pracownikom, a także pracodawcom, zaś w sprawach cywilnych i gospodarczych osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym. Jego praktyka obejmuje doradztwo prawne na rzecz znanych polskich i zagranicznych firm i menedżerów oraz na rzecz związków zawodowych.

Uczestniczy jako doradca w negocjowaniu i przygotowywaniu wewnętrznych aktów prawa pracy, przeprowadzaniu procedur zwolnień grupowych, przekształceniach zakładów pracy, sporach zbiorowych.

Zajmuje się opracowywaniem i negocjowaniem skomplikowanych umów o pracę i kontraktów menedżerskich, w tym zawieranych w oparciu o przepisy kolejnych ustaw kominowych, a także innych umów, w tym dotyczących rozbudowanych systemów premiowania czy zakazów konkurencji.

W latach 1999-2005 wykonywał zawód sędziego orzekając w wydziale pracy oraz w wydziałach cywilnych. W 2005 roku rozpoczął praktykę jako radca prawny. Zdobyte doświadczenie wykorzystuje w szczególnie skomplikowanych procesach, prowadząc sprawy w sądach pracy, cywilnych i gospodarczych, a także przed sądami arbitrażowymi. Przygotowuje skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego.

Występuje również i doradza w sprawach spadkowych, o podział majątku, dotyczących nabywania nieruchomości.

Jest cenionym wykładowcą. Regularnie wypowiada się w prasie w charakterze eksperta w sprawach pracowniczych i procesowych.

 

 

book


Gujski, Zdebiak
Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Spółka partnerska
KRS: 0000298366

 


kancelaria@gujskizdebiak.pl
tel.: (+48) 22 827 01 66
tel./fax: (+48) 22 617 72 27


 

created by JML 2021