Bartłomiej Jędrzejak

Adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego i spółek. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej pracodawców w zakresie bieżących spraw HR obejmujących w szczególności sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), doradztwo w sprawach związanych z czasem pracy, zakazem konkurencji, mobbingiem, dyskryminacją. Reprezentuje także pracodawców we wszelkiego rodzaju sporach sądowych z pracownikami.

Doradza menedżerom w sprawach pozostających na styku prawa pracy i prawa cywilnego, w tym w zakresie związanym z przygotowaniem i negocjowaniem kontraktów cywilnoprawnych o zatrudnienie.

Reprezentuje również pracowników i menedżerów w sporach sądowych dotyczących rozwiązania umów, wynagrodzenia, mobbingu, odszkodowań związanych z wypadkami.

Ponadto, w zakresie jego aktywności zawodowej pozostaje świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców, spółek, w szczególności zakładanie i przekształcanie spółek, zbywania udziałów, reprezentowanie w postępowaniach rejestrowych oraz sporach sądowych wynikających ze stosunków korporacyjnych (np. zaskarżanie uchwał organów spółek) lub bieżącej działalności przedsiębiorców (np. o zapłatę, czy wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umów, czynów nieuczciwej konkurencji).

 

 

book
Bartłomiej Jędrzejak


Gujski, Zdebiak
Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Spółka partnerska
KRS: 0000298366

 


kancelaria@gujskizdebiak.pl
tel.: (+48) 22 827 01 66
tel./fax: (+48) 22 617 72 27


 

created by JML 2021