Gujski, Zdebiak Kancelaria adwokacko-radcowska spółka partnerska powstała w dniu 5 lutego 2008 roku jako wspólna firma doświadczonych prawników. Specjalizujemy się w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz elastycznych form zatrudniania takich, jak kontrakty menedżerskie i inne umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło, agencja, umowy nienazwane), w szczególności zawierane z kadrę menedżerską wysokiego szczebla.

        Nasza ugruntowana i niekwestionowana pozycja wynika z doświadczeń zgromadzonych przy obsłudze rodzimych i międzynarodowych firm, działających w różnych formach oraz sektorach gospodarki, a także osób indywidualnych (pracowników, menedżerów, członków zarządu) oraz związków zawodowych.

         Mamy też ogromne doświadczenie procesowe, które zdobyliśmy reprezentując pracodawców, pracowników, menedżerów, członków zarządu, zleceniodawców i zleceniobiorców przed sądami pracy, sądami cywilnymi i gospodarczymi, a także przed Sądem Najwyższym i sądami polubownymi.

         Zdobyte w związku z tym doświadczenie i znajomość oczekiwań dwóch stron stosunku pracy (pracodawcy i pracownika) dają nam możliwość oceny ryzyka związanego z szeroko pojętym zatrudnieniem i umiejętność przewidywania sytuacji, jakie mogą wystąpić w trakcie współpracy stron lub po jej zakończeniu, a w konsekwencji formułowania odpowiednich postanowień umownych, które pozwolą ograniczyć ryzyko sporu. Z kolei doświadczenie procesowe pozwala nam na reprezentowanie klientów przed sądami w sposób zapewniający maksymalną ochronę ich interesów.

         Nasze doświadczenie było wielokrotnie doceniane – w rankingach rekomendowanych kancelarii organizowanych przez gazetę „Rzeczpospolita”, w kategorii „Prawo pracy” corocznie zajmujemy czołowe pozycje, a wśród rekomendowanych prawników tej specjalności wymieniany jest adwokat Waldemar Gujski i radca prawny Dawid Jakub Zdebiak. Z kolei Chambers & Partners uznał adwokata Waldemara Gujskiego za jedynego w Polsce „Senior Statesman” w dziedzinie prawa pracy, a więc najbardziej zasłużonego prawnika w tej dziedzinie.

          Zajmujemy się też szeroko rozumianym prawem cywilnym i gospodarczym.

          Reprezentujemy także naszych Klientów w postępowaniach karnych (na etapie postępowania przygotowawczego, jak i przed sądem) w sprawach dotyczących wykroczeń i przestępstw przeciwko prawom pracowników.

          Skorzystały już z naszej pomocy polskie i zagraniczne firmy farmaceutyczne, banki i inne instytucje finansowe, firmy informatyczne i telekomunikacyjne, zajmujące się energetyką, spółki giełdowe, w tym z udziałem Skarbu Państwa, spółki komunalne, firmy produkcyjne, handlowe, logistyczne, budowlane, z branży motoryzacyjnej, instytucje kultury, instytuty badawcze, szpitale i prywatne firmy świadczące usługi medyczne, szkoły, urzędy publiczne, agencje państwowe, a także indywidualni przedsiębiorcy, a nawet inne kancelarie prawne w sprawach związanych z zatrudnieniem ich pracowników i współpracowników.

         Reprezentowaliśmy w negocjacjach i sporach sądowych prezesów i członków zarządów największych spółek działających na polskim rynku, szefów i dyrektorów wielu instytucji, menedżerów i specjalistów zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz kontraktach menedżerskich i innych umowach także prowadzących samodzielną działalność gospodarczą. 

 

book


Gujski, Zdebiak
Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Spółka partnerska
KRS: 0000298366

 


kancelaria@gujskizdebiak.pl
tel.: (+48) 22 827 01 66
tel./fax: (+48) 22 617 72 27


 

created by JML 2021