"Tarcza 4.0". Jeden niepozorny przepis budzi wiele wątpliwości co do zgodności z konstytucją


07-10-2020

Mec. Bartłomiej Jędrzejak z kancelarii Gujski- Zdebiak uważa z kolei, że ten zapis to świetne narzędzie dla pracodawców umożliwiające się im pozbycie zobowiązania wobec pracownika. - Chodzi tu przecież o umowy w trakcie ich realizacji. Przepis będzie wykorzystywany przez pracodawców by wypowiadać umowy o zakazie konkurencji tylko po to, by firma zaoszczędziła nieco pieniędzy i nie musiała płacić odszkodowań. Ustawa nie wymaga, by pracodawca uzasadnił konieczności wycofania się z zakazu konkurencji. W "Tarczy 4.0" nie ma żadnych warunków, które uzasadniałyby taką decyzję. Moim zdaniem przepis przyzwala na nadużywanie prawa.


Przeczytaj całość

Nadciąga czas zwalniania starszych pracowników. Z prawem do emerytury i dorabiających - komentarz adwokat Marcin Ziółkowski


15-09-2020

W dobie kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa wielu przedsiębiorców podjęło lub też zamierza podjąć w najbliższej przyszłości działania zmierzające do restrukturyzacji zatrudnienia poprzez zwolnienie części załogi.


Przeczytaj całość

Zwolnienia w administracji rządowej


07-09-2020

„Pozytywnie oceniam dość szczegółową ustawową regulację kryteriów wyboru pracowników do zwolnień. Daje to nadzieję, że próby wykorzystania ustawy do pozbycia się np. nielubianych lub niewygodnych pracowników będą kończyły się przywróceniem ich do pracy przez sądy pracy” – podkreśla radca prawny Dawid Zdebiak.


Przeczytaj całość

Kogo nie można zwolnić z pracy - komentarz adw. Marcina Ziółkowskiego


21-08-2020

Zdarza się, iż pracodawcy decydują się rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem, chociaż wiedzą, iż pracownik ten przebywa na urlopie wypoczynkowym, zwolnieniu lekarskim lub też znajduje się w okresie ochrony przedemerytalnej. W takim przypadku pracodawcy w celu złożenia pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu starają się podjąć działania, które mają stworzyć pozór zgodności z prawem.


Przeczytaj całość

Pogorszenie warunków pracy i płacy – wiele przepisów i... problemów


29-05-2020

Waldemar Urbanowicz, adwokat z kancelarii adwokacko-radcowskiej Gujski Zdebiak, według którego przepis art. 15zf to rozszerzenie art. 231a Kodeksu pracy, który uprawnia pracodawcę nieobjętego układem zbiorowym pracy lub zatrudniającego mniej niż 20 pracowników - do zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników, niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu. Według niego, zarówno jeden, jak i drugi przepis - to tylko kompleksowe uregulowanie porozumienia, które może zostać zawarte ze względu na sytuację finansową pracodawcy.


Przeczytaj całość

Resort zdrowia ogranicza pensje personelowi medycznemu


29-05-2020

"Nie jest zrozumiałe dlaczego fakt udzielenia pomocy pacjentowi z inną chorobą zakaźną przez lekarza czy pielęgniarkę na co dzień pracujących przy pacjentach z koronawirusem i wskazanych na liście dyrektora szpitala, miałby wyłączać tych pracowników medycznych z prawa do otrzymana rekompensat" - mówi Bartłomiej Jędrzejak, adwokat z kancelarii Gujski Zdebiak.


Przeczytaj całość

Rekompensata za nakaz pracy trudna do wdrożenia dla niektórych grup


25-05-2020

"W umowie pomiędzy NFZ a szpitalem jest mowa tylko o rekompensacie utraconego wynagrodzenia w innym podmiocie wynikającego z umowy o pracę lub umowy cywilnej. Zaś w przypadku prowadzenia firmy, gabinetu lekarz traci dochody/przychody" - zauważa Bartłomiej Jędrzejak, adwokat współpracujący z kancelarią Gujski Zdebiak - "Lekarze prowadzący działalność gospodarczą zatem nie wiedzą jak szpitale podejdą do ich utraconych dochodów."


Przeczytaj całość

Przedsiębiorcy chcą procesów z rządem w związku z zakazem prowadzenia działalności w czasie epidemii koronawirusa


14-05-2020

"poważne wątpliwości budzi rozporządzenie ministra zdrowia, które wprowadza zakaz prowadzenia działalności przez lekarzy – zauważa Barłomiej Jędrzejak, adwokat współpracujący z kancelarią Gujski Zdebiak"


Przeczytaj całość

Zwolnieni w czasie epidemii już ruszyli do sądów pracy


13-05-2020

W kwietniu do wydziałów pracy sądów rejonowych w Warszawie wpłynęło 418 spraw, w tym 123 dotyczące wypowiedzeń umów o pracę – ustaliło Prawo.pl.


Przeczytaj całość

Koronawirus: zdalne cięcia etatów w czasie epidemii


11-05-2020

Pracodawcy wypowiadają pracownikom umowy telefonicznie, e-mailem, przez Skype'a czy Zoom.


Przeczytaj całość

Dofinansowanie do części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w pigułce - dla samozatrudnionych


05-05-2020

Szanowni Państwo,
dofinansowanie z urzędu pracy jest kolejnym instrumentem z tzw. tarczy antykryzysowej, którego celem - w przeciwieństwie do świadczenia postojowego - jest wsparcie przedsiębiorców, by mogli na bieżąco regulować koszty prowadzonej działalności. Jakie warunki należy spełnić, czy należy opłacać koszty do czasu otrzymania dofinansowania, czy dofinansowanie można połączyć ze świadczeniem postojowym lub pożyczką - na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w poniższym opracowaniu:


Przeczytaj całość

Porozumienie o obniżeniu wynagrodzenia

Przedstawiciele pracowników przed zawarciem porozumienia o obniżeniu wynagrodzenia mogą żądać od pracodawcy danych finansowych i dokumentów.


Przeczytaj całość

Nie tylko „Tarcza”, inne pomysły na zorganizowanie przedsiębiorstwa i obniżenia kosztów w czasie kryzysu.

Aktualne trudne czasy spowodowane pandemią wirusa COVID - 19 wymuszają na przedsiębiorcach - pracodawcach podjęcie natychmiastowych działań związanych z zatrudnieniem pracowników. Wymuszają również zaplanowanie strategii przetrwania okresu zawieszenia funkcjonowania gospodarczego.


Przeczytaj całość

Świadczenie postojowe w pigułce

- Szanowni Państwo -

"świadczenie postojowe" jest przeznaczone dla innych osób niż pracownicy, które ze względu na pandemię wywołaną wirusem COVID – 19 nie mogą zarobkować tak, jak dotychczas.

Kto może uzyskać świadczenie postojowe, w jakim trybie, w jakiej wysokości, gdzie złożyć wniosek?

Odpowiedzi znajdą Państwo poniżej:


Przeczytaj całość

Czy noszenie masek w pracy jest obowiązkowe?

Od 16 kwietnia 2020 r. istniał będzie obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych.


Przeczytaj całość

Bartłomiej Jędrzejak - Komentarz

Koronawirus: do wprowadzenia przestoju i skrócenia czasu pracy potrzebna jest zgoda pracowników


Przeczytaj całość

Waldemar Gujski o patologiach polskiego rynku pracy

Niewolnicza praca przez kilkanaście godzin dziennie bez dodatkowego wynagrodzenia, zadaniowy czas pracy w biurach i zmowy płacowe – to dość, by wkroczyło państwo i próbowało ukrócić te praktyki – przekonuje adwokat w rozmowie z Dobromiłą Niedzielską-Jakubczyk.


Przeczytaj całość

Waldemar Gujski: Dobry menedżer powinien zarabiać dużo

- Jestem zwolennikiem bardzo dobrego płacenia menedżerom, bo nam się to wszystkim opłaca. Firmy kwitną, ludzie mają zatrudnienie, państwo otrzymuje podatki, a ZUS składki - przyznał adwokat Waldemar Gujski z kancelarii Gujski, Zdebiak Kancelaria Adwokacko-Radcowska.


Przeczytaj całość

Waldemar Gujski polskim Senior Statesmanem w prawie pracy w rankingu Chambers & Partners

Mec. Gujski jest jedynym polskim prawnikiem, który otrzymał takie wyróżnienie w dziedzinie prawa pracy i to trzeci raz z rzędu. Chambers & Partners tak uzasadnia werdykt: "Waldemar Gujski cieszy się znakomitą reputacji w dziedzinie prawa pracy. Uważany jest za wielkiego prawnika o dużej wiedzy i komercyjnym podejściu. Jego praktyka obejmuje zarówno sprawy doradcze, jak i spory sądowe.


Przeczytaj całość

Kancelarie prawne wyciągają z kryzysu innych, choć same go wkrótce odczują

Jedne kancelarie prawne kwitną, prawnicy otrzymują więcej zleceń niż zazwyczaj, zwłaszcza eksperci od restrukturyzacji, prawa upadłościowego i prawa pracy. Inne - już odczuwają zastój, bo od połowy marca żadne rozprawy sądowe się nie odbyły. Jeśli ich klienci upadną, to stworzą się wielkie zatory płatnicze i mogą pociągnąć mniejsze kancelarie.


Przeczytaj całość