Marcin Ziółkowski

Marcin Ziółkowski, od 2013 r. adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie -
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który
ukończył w 2009 r. Współpracuje z adw. Waldemarem Gujskim i r.pr. Dawidem
Zdebiakiem od 2007 r.