Dawid Jakub Zdebiak

Dawid Jakub Zdebiak, radca prawny, partner w Kancelarii

Dawid Jakub Zdebiak ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1997 roku i już w latach 1996 - 1999 współpracował z adw. Waldemarem Gujskim.

Po ukończeniu z najwyższymi ocenami aplikacji sędziowskiej w latach 1999-2005 wykonywał zawód sędziego orzekając w wydziale pracy oraz w wydziałach cywilnych; ostatnio Sądu Okręgowego w Warszawie. W kwietniu 2005 roku rozpoczął pracę jako radca prawny i od tego czasu stale współpracuje
z adw. Waldemarem Gujskim. Dawid Jakub Zdebiak specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy oraz w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów procesowych. Występuje w skomplikowanych procesach pomiędzy spółkami prawa handlowego oraz byłymi członkami ich zarządów, w tym o odszkodowania i odprawy, oraz innych sporach pracowniczych. Prowadzi też złożone sprawy dotyczące nieruchomości, spadków, podziału majątków, roszczeń odszkodowawczych, w tym przeciwko byłym członkom zarządów spółek, oraz wszelkiego rodzaju rozliczeń w obrocie gospodarczym. Uczestniczy także w postępowaniach egzekucyjnych. dalej...