Waldemar Urbanowicz

Waldemar Urbanowicz, adwokat, specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy, którymi zajmuje się już ponad 10 lat. Posiada bogate doœwiadczenie procesowe, jak też zawodowe w obszarze związanym ze sprawami sądowymi prowadzonymi m.in. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Równolegle specjalizuje się w szeroko pojętym obszarze dotyczącym związków zawodowych, w tym w zakresie prowadzenia negocjacji z partnerami społecznymi. Występuje przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi.