Karolina Olesińska-Marciniuk

Karolina Olesińska-Marciniuk, adwokat - Absolwentka Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, który ukończyła w 2010 r. Współpracuje
z adw. Waldemarem Gujskim i r.pr. Dawidem Zdebiakiem od lutego 2013 r.