Marta Stelęgowska

Marta Stelęgowska - radca prawny, posiada wiedzę oraz doświadczenie zawodowe z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa zamówień publicznych. Reprezentuje klientów, przedsiębiorców jak i osoby fizyczne, przed s±dami powszechnymi oraz administracyjnymi m.in. w sprawach z zakresu prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych.