Marlena Mejsak

Marlena Mejsak - aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Z wyróżnieniem ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego, w tym prawa spółek, a także prawa cywilnego. Gruntowne wykształcenie uniwersyteckie w dziedzinie postępowania cywilnego rozwija obecnie w praktyce.