Bartłomiej Jędrzejak

Bartłomiej Jędrzejak, adwokat - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w 2001r. Współpracuje z adw. Waldemarem Gujskim od lutego 2001r.