Adwokat Waldemar Gujski

Waldemar Gujski, adwokat, partner Kancelarii.

W 1978 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów pracował w Okręgowym Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, kończąc aplikację sądową i adwokacką z najwyższymi ocenami, po czym rozpoczął praktykę adwokacką w Zespole Adwokackim nr 5 w Warszawie. Od marca 1985 roku do czasu utworzenia spółki partnerskiej prowadził indywidualną praktykę adwokacką.

Adw. W. Gujski dysponuje rozległym doświadczeniem we wszelkich kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy zarówno na etapie doradztwa, jak i w postępowaniu sądowym. Jest twórcą i negocjatorem pakietów socjalnych, w tym takich, które znalazły szczególnie szeroki, pozytywny odzew w opinii publicznej.

Jest autorem prawno-pracowniczych analiz prywatyzacyjnych firm polskich oraz umów polskich pracowników na wystawę EXPO 2000. Już w latach 90. propagował formy elastycznego zatrudniania w gospodarce, w tym samozatrudnienie, zdecydowanie o wiele lat wyprzedzając dalej...