Barbara Dybalska

Barbara Dybalska, niezastąpiona asystentka; współpracuje z adw. Waldemarem Gujskim od 1993r.