Jarosław Dąbrowski

Jarosław Dąbrowski, adwokat - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1999 r. nieprzerwanie współpracuje z adwokatem W. Gujskim zaś od 2002 r. prowadzi praktykę adwokacką specjalizując się w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy i prawa gospodarczego oraz prawa karnego. Uczestniczył w pracach nad projektami ustaw "Prawo działalności gospodarczej" i "Kodeks spółek handlowych".